Buikgevoel
Kalm hoofd
Zien
Spreken

Zou het?

Als jeugdwerker ben je dit vast al wel eens tegengekomen. Dat gevoel van ‘hier klopt iets niet’. Dat vermoeden dat er meer gaande is.

Kindermishandeling?

We schatten dat vandaag 1 op 8 kinderen een vorm van kindermishandeling meemaakt. Dit kan gaan van fysiek geweld tot psychologisch of seksueel geweld, verwaarlozing, getuige van partnergeweld … Er zijn dus heel veel kinderen die zich vaak alleen voelen.

Zien we het echt niet? Of weten we niet wat we kunnen doen?
Deze kinderen zien betekent al heel veel voor hen. En jij kan al echt veel doen. Je hoeft geen held te zijn of alles op te lossen om toch al veel te betekenen.

Gebruik je basiskrachten!

Elke jeugdwerker heeft zijn basiskrachten! Kindermishandeling is heftig en er zijn vaak geen directe oplossingen of antwoorden. Mensen die luisteren, die zien en die kinderen serieus nemen, maken een verschil. Het gevoel gehoord te worden, geeft kracht en moed! Het zijn de eerste stappen naar verandering. Zelfs als het niet onmiddellijk iets verandert.

Wil jij weten wat je kan doen? Wil jij weten wat jouw basiskrachten zijn en wat ze teweeg kunnen brengen? 

Ontdek ze hieronder!

jeugdwerkers staan nooit alleen

Krachten

Je basiskrachten helpen je wanneer je verontrust bent.
Het is niet de bedoeling dat je de verschillende krachten stap per stap afrondt. Elke kracht is en blijft belangrijk.
Deze krachten kunnen je gidsen om extra alert te zijn, inschattingen te maken en te bepalen wat je verder kan doen.

Vertrouwen op je buikgevoel

Je buikgevoel geeft aan dat er iets niet pluis is. Het is een eerste vermoeden van onveiligheid dat je bij een kind waarneemt. Luister naar dat gevoel. Het zorgt ervoor dat je jezelf vragen stelt.

Een kalm hoofd en luisteren

Wanneer je een vermoeden hebt van geweld, verwaarlozing en misbruik is het niet altijd gemakkelijk om je hoofd kalm te houden en goed te luisteren. Terwijl dit net zo ongelooflijk belangrijk is.

Zien en afstand nemen

Afstand nemen en kijken is belangrijk om alles even op een rijtje te zetten. Er zijn hier nu eenmaal geen eenvoudige signalen of snelle oplossingen.

Spreken en communiceren

Wanneer je je zorgen aan anderen duidelijk maakt en ze bespreekt, gaan jullie samen al meer kunnen bereiken dan wanneer je er alleen mee blijft zitten.