Wa Wa Wa van Uit De Marge

Bij Uit De Marge vzw spreken we vaak over ‘WaWaWa’ als het gaat over de houding van jeugdwelzijnswerkers. Het staat voor warmte, waarheid en waarden en biedt een overkoepelend kader als het gaat over de opbouw van een vertrouwensrelatie en het aannemen van een goede basishouding en rol als jeugdwelzijnswerker (Van Oyen, 2020).

Warmte gaat over het graag zien van de kinderen en jongeren met wie je werkt. Je moet ze vertrouwen en accepteren. Je bent positief en oprecht geïnteresseerd in hun leven. Je vindt het fijn om met hen te werken en samen plezier te maken, maar hen ook een troostende schouder te bieden wanneer dat nodig is (Van Oyen, 2020).

Waarheid slaat op eerlijk zijn tegenover kinderen, jongeren en jezelf. Communiceer open, houd je aan afspraken en wees consequent. Waarheid gaat ook over jezelf accepteren, met al je sterktes en zwaktes, en dat ook tonen aan kinderen en jongeren. Pas dan kan je een voorbeeld zijn voor hen (Van Oyen, 2020).

Waarden gaat over je eigen waarden- en normenkader, en begrip hebben voor dat van anderen. Zo word je je bewust van verschillen en kan je in gesprek gaan met elkaar. Een aantal basiswaarden staan echter nooit ter discussie: de rechten van de mens, kinderrechten en het deontologische kader waarbinnen
je werkt (Van Oyen, 2020).